مرغ و ماکیان

38,330 تومان

بازو بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

435111111153

افزودن به سبد خرید
29,970 تومان

بازو مرغ ساده 900 گرمی

0 از 5
(0)

مرغ

افزودن به سبد خرید
36,000 تومان

بال بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

343455243341

افزودن به سبد خرید
38,290 تومان 38,920 تومان

بال مرغ ساده 900 گرمی

0 از 5
(0)

بال مرغ

افزودن به سبد خرید
79,200 تومان

بلدرچین تازه (800گرمی)

0 از 5
(0)
افزودن به سبد خرید
32,500 تومان

چرخکرده مرغ 500 گرمی

0 از 5
(0)

1000

افزودن به سبد خرید
82,800 تومان

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی

0 از 5
(0)

مرغ

افزودن به سبد خرید
81,650 تومان

ساق بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

64434131315

افزودن به سبد خرید
100,800 تومان

ساق مرغ 1800 گرمی

0 از 5
(0)

5454

افزودن به سبد خرید
91,120 تومان

سینه بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

34243541341

افزودن به سبد خرید
98,100 تومان

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی

0 از 5
(0)

111

افزودن به سبد خرید
124,100 تومان

فیله بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

64564454354

افزودن به سبد خرید
66,150 تومان

فیله مرغ 900 گرمی

0 از 5
(0)

344

افزودن به سبد خرید
36,000 تومان

گردن بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

6544364563

افزودن به سبد خرید
15,520 تومان

گردن مرغ 900 گرمی

0 از 5
(0)

1200

افزودن به سبد خرید
32,329 تومان

مرغ کامل تازه سمین (کیلویی)

0 از 5
(0)
افزودن به سبد خرید
94,690 تومان

مغز ران بوقلمون 900 گرمی

0 از 5
(0)

5464634634634

افزودن به سبد خرید
92,700 تومان

مغز ران مرغ 1800 گرمی

0 از 5
(0)

3464

افزودن به سبد خرید

نمایش دادن همه 18 نتیجه